Author Archive: duong

duong@gmail.com'

Duong là một nhà nghiên cứu và nhà văn người Anh chuyên về lĩnh vực tài chính, tội phạm tài chính và công nghệ blockchain. Anh hiện đang sống tại Malta và cung cấp nội dung trực tuyến cho một số nền tảng. Duong rất có kỹ năng trong việc giải thích các chủ đề tài chính phức tạp theo cách thân thiện với người đọc.